Intuitivt ätande för nybörjareFör dig som vill veta vad Tvärtomdieten och intuitivt ätande är för något så kan du här läsa allt det viktigaste om bakgrund, metoden i sig och den vetenskapliga evidens som den vilar på.
Häng med!


Tvätomdieten är inspirerad av Intuitivt Ätande vilket är en evidensbaserad metod som utformades av 2 amerikanska dietister på 90-talet. De mötte människor som kämpade år in och år ut med att försöka gå ner i vikt med diverse olika metoder, de såg stressade personer med rigida ätmönster där mat- och kropp tog upp en väldigt stor del av livet. De såg en dietindustri som skodde sig på vår osäkerhet och vilja att passa in i normen. Utifrån detta utformades Intuitivt ätande, ett helt viktneutralt koncept med syfte att skapa en sund relation till mat, kropp och träning.

Intuitivt ätande bygger på 10 principer

 1. Dissa dietkulturen. Innebär avståndstagande från diethysterin och industrin runt den. Fokus ligger på att må bra inifrån och ut, bortom BMI gränser och skruvade wellnessideal.
 2. Hedra din hunger. Tränar din förmåga att lyssna till och lita på kroppens egna signaler om när det är dags att äta och hur mycket mat du behöver.
 3. Mat är bara mat. Betyder att du ser all mat som neutral och behandlar mat med respekt. Du lär dig att all mat har ett värde och det inget blir bättre av att förknippa ätande med skuld och skam.
 4. Utmana matpolisen. Lär dig att hantera din inte kritiska röst som deklarerar vad och hur du "borde" äta.
 5. Känn mättnaden. Tränar dig i att tolka kroppens mättnadssignaler och att sluta äta när du har fått tillräckligt med mat.
 6. Vikten av njutning. Berör det faktum att mat är njutning. Inte bara energi och näring. En helhetsupplevelse att ta till vara på!
 7. Hantera känsloätande. Lär dig att hantera känslor på andra och mer funktionella sätt än med mat.
 8. Respektera din kropp. Vill få dig att respektera dig själv som du är, hur du än är. Ditt värde sitter inte i din kroppsform.
 9. Rörelseglädje. Syftar till att finna glädjen i fysisk aktivitet i stället för att fokusera på att bränna kalorier eller stöpa om kroppen.
 10. Näring med nöje. Intuitivt ätande tar hänsyn till näring och fakta! Men det är inte det enda som räknas. Grundläggande kunskaper i vad kroppen behöver för att må bra i kombination med nöje och njutning blir ger en kosthållning i balans.

Vägen till matfrid är en individuell resa och man kan välja att lägga olika mycket energi på de olika principerna eller gå igenom dem i en annan ordning. Det brukar dock vara bäst följa konceptet så som det är uppbyggt från början. Ofta har man något att lära från alla principer!

Under åren har mer än 125 vetenskapliga studier som undersökt Intutivit Ätande publicerats vilka visar på hälsofördelar såsom:


 • Mer balanserad kost- med större mängd frukt och grönsaker.
 • Bättre självkänsla och kroppsacceptans
 • Minskat hetsätande
 • Ökad känslomässig självkännedom
 • Förbättrade kolesterolvärden och lägre blodtryck
 • Ökad grad av fysisk aktivitet

Intuitivt ätande ser hälsa ur ett helhetsperspektiv där målet är att du ska må bra i kropp och själ oavsett kroppsvikt. Du jobbar med att skapa balans i ditt ätande på ett sätt som känns bra i kroppen, du jobbar med att röra på kroppen med lust och inre motivation i fokus, du jobbar med att respektera din kropp och lära sig att se den som det fantastiska redskap den är. Kroppens egna signaler tas på allvar. Du jobbar MED kroppen istället för emot den!

Tvärtomdieten är, trots namnet, ingen diet eller någon quickfix. Det är en process som tar tid och kan vara såväl skrämmande som frustrerande. Men det är värt det, till 100%. Till skillnad från med en diet så går det inte att misslyckas med Tvärtomdieten, bara att dra lärdom och utvecklas. Ett sätt att se på hälsa där kroppen ses som kompetent och dess signaler har en viktig roll!

Det är inte leva i matfrid ELLER vara hälsosam.
Det är att leva i matftid OCH vara hälsosam!