Blogg

När du testar om ett läkemedel fungerar mot en sjukdom så kan du ta ett stort antal individer som har sjukdomen och slumpmässigt dela in dem i två grupper. Du kan sedan ge den ena gruppen ett piller med läkemedlet och den andra gruppen ett verkningslöst piller, så kallat "placebo" (utan att individerna är medvetna om de får behandling eller...

Vad är matregler och hur påverkar de oss? Vissa matregler kan vara väldigt uppenbara, som att inte äta kolhydrater, medan andra kan vara betydligt mer subtila. Gemensamt för matreglerna är att de berövar oss förmågan att förutsättningslöst lyssna på våra kroppars behov samtidigt som de förtar en hel del matglädje!

Har du svårt att acceptera hur din kropp ser ut? Har du en självkritisk inre dialog om din kropp? Skulle du hellre vilja se ut som någon annan?

Kan man verkligen vara hälsosam oavsett vad man väger? Spelar vikt och BMI ingen roll?!
I detta inlägg kommer jag i korthet förklara HAES-teorin som är ett nytt och alternativt förhållningssätt till hälsa och välmående.