För vem passar Intuitivt ätande och för vem passar det inte?!

09.02.2024

Även om jag är en stor förespråkare för intuitivt ätande finns det tillfällen och personer som det inte lämpar sig för. Det betyder inte att det aldrig kan bli lämpligt för dessa personer eller att det inte går att tillämpa IÄ till en del.


Innan jag går in på vem som kan ha svårt att äta intuitiv börjar jag med att skriva om för vilka det passar!

 • Den som känner sig fast i diet-cykeln. Som påbörjar "ett nytt liv" gång på gång men "misslyckas" med detta och som är trött på att aldrig komma till ro.
 • Den som känner sig beroende av mat-eller socker.
 • Den som känner skuld- och skam kring mat, ätande och träning.
 • Den som har svårt att identifiera hunger och mättnadskänslor.
 • Den som är för hård mot sig själv och önskar mer självmedkänsla i sitt liv.
 • Den som har tillfrisknat eller är i sen återhämtningsfas från en ätstörning.

Tillhör du någon eller flera av ovanstående så kan intuitivt ätande vara något för dig!


Så för vem passar Inuitivt ätande inte?

 • Den som har en ätstörning eller är i tidig återhämtningsfas från denna. Intuitivt ätande kräver att du har kommit en bit på väg, att din kropp och hjärna får tillräckligt med energi för att ska kunna återinlära hunger- och mättnadskänslor och utmana matregler.
 • Den som bearbetar ett trauma eller är i akut sorg. Det är vanligt att både äta för lite eller mycket i dessa situationer. Det kan vara väldigt svårt att fokusera på mat, ätande och ta beslut när hjärnan kämpar med att hantera det som har hänt. Under en period kan det istället vara bättre att äta enligt ett schema för att säkerställa att du får i dig det du behöver för att kunna ta dig igenom det du tampas med.
 • Om du tar läkemedel som påverkar aptiten. Detta gör att det inte går att lita på kroppens egna signaler. Vissa delar av intuitivt ätande går dock att tillämpa (tex. att respektera din kropp, rörelseglädje och näring med nöje!)
 • Om du är elitidrottare och behöver äta mycket! Om du är väldigt aktivt kan du ibland behöva äta mer eller annorlunda än vad kroppen faktiskt ber om. Det kan vara bra att ha kontakt med en dietist som kan hjälp dig att bestämma hur mycket du behöver för att stötta kroppen så att den har chans att prestera optimalt i din sport.
 • Om du inte har tillgång till tillräckligt med mat. Du som kämpar med ekonomi eller har svårt att ta dig till affären. Fokusera främst på att få i dig tillräckligt snarare än att äta exakt vad du är sugen på.

Vissa saker går in i varandra. Har du en ätstörning så är det sannolikt att du exempelvis känner skam- och skuld kring mat. Det är ibland svårt att avgöra exakt var gränsen går för när intuitivt ätande är lämpligt och mindre lämpligt.

Har du frågor så kan du kontakta mig på instagram eller via kontaktformuläret på sidan så kan jag i bästa fall ge en vägledning!